آخرین مطالب

سوالات مسابقه

 

                                                             بسم الله الرحمن الرحیم

مسابقه شهابی درشب                                      نام ونام خانوادگی                                           نام مدرسه  

تلفن همراه                                                            تلفن ثابت                                           امتیازنهایی

 

سوال(1): در مناظره به استناد کدامیک از گزینه های زیر ولایت بلافصل امیر المومنین(ع) ثابت شد؟ (با توجّه به شرایط مورد قبول طرفین)

الف) فقط قرآن

ب) قرآن و احادیث تشیّع

ج) قرآن و احادیث اهل سنّت

د) قرآن و احادیث مورد قبول طرفین*

سوال(2): واعظ در جواب این سوال که چرا شیعیان به دنبال وسیله برای حاجت خواستن از خدا هستند علاوه بر حدیث پیامبر(ص) به چه آیه ای از قرآن استدلال کرد؟

الف) اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله (سوره اسراء، آیه 57)

ب) قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی (سوره شوری، آیه 23)

ج) یا ایها الذین آمنوا اتقو الله و ابتغوا الیه الوسیلة (سوره مائده، آیه 35)*

د) لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة (سوره احزاب، آیه 21)

سوال(3): طبق بیان واعظ کدام یک از موارد زیر از ادله پیروی شیعیان از ائمه(ع) در مقابل تبعیّت اهل سنت از ائمه اربعه خود نیست؟

الف) رئیس مذهب تشیع آقا امیر المومنین(ع) در دامن رسول خدا(ص)  پرورش یافته اند.

ب) ایشان دارای علم و اجتهاد و تقوی و عدالت و زهد هستند لذا پیروی آنها واجب است.*

ج)  رسول خدا(ص) به صورت مکرربه امیر المومنین(ع)  می فرمودند: اطاعت تو اطاعت من است و مخالفت با تو مخالفت من است.

د) رسول خدا(ص) می فرمود: بر قرآن و عترت من تقدم نجویید و از خدمت آنها سر برنتابید تا هلاک نشوید.

سوال(4): واعظ برای اثبات اینکه امامت از اصول دین است نه از فروع دین به کدام یک از ادله زیر استناد کرد؟

الف) رسول خدا(ص) فرموده اند:  اگر کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیّت مرده است.*

ب) رسول خدا(ص) فرموده اند: اگر به عترت من متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید شد.

ج) «واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین» (سوره بقره، آیه 124)

د) گزینه 1 و 2.

سوال(5): اهل سنت مصاحبت ابوبکر در غار با رسول خدا(ص)رافضیلت می دانندوبه آن استناد می کنند، واعظ چگونه  صرف مصاحبت به عنوان فضیلت را رد کرد؟

الف) قرآن افرادی را که با حضرت یوسف(ع) در زندان بودند مصاحب ایشان می خواند، در حالی که آنها کافر و مشرک بودند.

ب) همراهی پیامبر(ص) برای چند روز قابل قیاس یا همراهی دائمی ومادام العمرامیرالمومنین(ع) نیست.

ج) دو سه روز با ترس و اضطراب در غار همراه پیامبر(ص) بودن دلیل بر فضیلت نمی باشد. «قال لصاحبه لاتحزن» (سوره توبه، آیه 40)

د) همه موارد*

سوال(6): کدام گزینه از اشکالاتی که جناب واعظ بر قول عمر که گفته بود سلطنت و نبوت در یک خانواده جمع نمی شوند، نمی باشد؟

الف) مخالف صریح قرآن است چون خداوند در آیه 54 سوره نساء سلطنت و نبوت را برای آل ابراهیم(ع) جمع کرده است.

ب) اگر جمع بین خلافت و نبوّت محال است پس چرا عمر امیر المومنین(ع) را در شورای انتخاب خلیفه وارد کرد.

ج) این خبر، خبر واحد است و مقبول واقع نمی شود.*

د) هیچ کدام

سوال(7): می گویند: امام حسین(ع) بخاطر حبّ ریاست خروج کرد و جنگ او برای مطامع دنیویه بوده است! کدام گزینه از جواب های واعظ به این اشکال نیست؟

الف) از بدیهیات در دین مبین اسلام است که خروج و جنگ با این انگیزه، گناهی بس بزرگ است در صورتی که از نظر ما و شما امام حسین(ع)  از هر گناهی حتی گناه صغیره منزه و مبرا است.

ب) رسول خدا(ص) فرمودند: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه.*

ج) کسی که بخاطر رسیدن به ریاست قیام می کند زن و بچه خود را با خود نمی برد.

د) کسی که به خاطر رسیدن به ریاست قیام کند خود را به ادوات جنگی و اسباب و وسایل مورد نیاز مجهز می کند.

سوال(8): کدام گزینه از جواب های واعظ به حدیث جعلی ابوبکر که می گفت پیامبر(ص) فرموده اند « ما جماعت انبیاء ارث نمی گذاریم و هرچه از ما باقی بماند صدقه است» نمی باشد؟

الف) این حدیث از جعلیات و بدعتهای خلفا می باشد.*

ب) آیات بسیاری در قرآن راجع به ارث انبیاء داریم مثل «و ورث سلیمان داوود» که حضرت زهرا در محاجّه با ابوبکر این آیات را عنوان کرده بالاخره ابوبکر حکم برگرداندن فدک را نوشت ولی عمر آن را پاره کرد.

ج) حضرت زهرا(س) می فرمایند: «ای پسر ابی قحافه! آیا در کتاب خدا نوشته شده است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم. افتراء بزرگی به خدا می بندید». و در نهایت فرمودند: «امروز دل مرا شکستید و حق مرا تضییع کردید من در روز قیامت در محکمه عدل الهی حق خود را از شما خواهم گرفت».

د) ابوبکر از بابِ سهم الارثِ زنانِ پیامبر به دخترش عایشه، و دختر عمر حفصه، حجره اش را اختصاص داد.

سوال(9): واعظ برای بیان خطاهای عایشه کدام گزینه را برشمرد؟

الف) عایشه به رسول خدا(ص) گفته بود: تویی آن کس که گمان می کنی پیامبر خدا هستی.

ب) با امیر المومنین(ع) به جنگ پرداخت در حالی که در قرآن خطاب به زنان پیامبر می گوید: «و قرن فی بیوتکن».

ج) بسیاری از اصحاب و نیز زنان رسول خدا زشتی قیام بر علیه امیر المومنین را به او گوشزد کردند و احادیث نبوی را بیادش آوردند ولی بازهم به راه خود ادامه داد ولی در نهایت گفت فراموش کرده بودم.

د) همه موارد.*

سوال(10): واعظ در جواب اینکه امیر المومنین(ع) با میل و رغبت راضی به خلافت خلفا گردید، کدام گزینه را نفرمود؟

الف) آیا آتش به درب خانه امیر المومنین(ع) زدن مناسبتی با رضایت قلبی دارد!

ب) آیا کشتن دختر رسول خدا(ص) و زوجه امیر المومنین(ع) مناسبتی با رضایت قلبی دارد!*

ج) آیا سر برهنه به سمت مسجد کشاندن مناسبتی با رضایت قلبی دارد!

د) آیا شمشیر برهنه بالای سر او گرفتن و تهدید به قتل کردن مناسبتی با رضایت قلبی دارد!

سوال(11): در مورد علم غیب کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) طبق آیه 59 سوره انعام «وعنده مفاتح الغیب لایعلمها الاهو» علم غیب مختص به ذات باری تعالی است و بس.*

ب) طبق آیه 49 سوره آل عمران «و انبئکم بما تاکلون و ما تدّخرون فی بیوتکم» حضرت عیسی(ع) علم غیب داشته است.

ج) طبق آیه 26 و 27 سوره جن «فلایظهر علی غیبه احدا الا لمن ارتضی فی رسول». خدا علم غیب خود را به افراد مورد رضایتش

 می دهد.

د) علم غیب خداوند ذاتی است و علم غیب انبیاء و خلفاء افاضه از جانب خداوند.

سوال(12): واعظ چطور جواب اشکال جناب شیخ که گفته بود: «یکی از مقامات آقا امیر المومنین(ع) حضور قلب ایشان در نماز بود به نحوی که تیر را در نماز از پای آن حضرت خارج کردند و متوجه درد نشدند، آیا با این وجود چطور ممکن است که متوجه ناله سائل شده و به او زکات دهند» را داد؟ص77

سوال(13): آیا آیه سوره نور که می گوید: «زنان بدکار شایسته مردان بدکار و مردان ناپاک شایسته زنان ناپاک هستند» دلالت بر پاکی تمام زنان رسول خدا(ص) می کند؟ به چه دلیل؟ص137

سوال(14): در کتاب صحیح مسلم که از معتبرترین کتب اهل سنت است به صراحت آمده است که حضرت زهرا(س) از ابوبکر غضبناک شدند ولی جناب حافظ این غضب را توجیه به غضبی از روی احساسات کردند و گفتند که سریعا فروکش کرد و حضرت زهرا(س) از آنها راضی شدند؟ (دو جواب از جواب های واعظ را به این توجیه بنویسید)     ص132                                                                                                                                      موفق باشید گروه باران ولایت

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نتایج مسابقه کی میاد

پاسخ : سلام با تشکر از اینکه به ما سر زدید به زودی اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]