آخرین مطالب

اطلاعیه مسابقه همگام با کاروان حسینی

مسابقه بزرگ همگام با کاروان حسینی آغاز شد.

این مسابقه بین ده مدرسه ازمدارس نمونه مرکزاستان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند در حال

برگزاری است وحدود 2000 پرسش نامه میان دانش آموزان توزیع شده است متن مسابقه از عکس

طراحی شده ی مسیر کاروان امام حسین (ع)می باشدکه در تابلوی مدارس نصب شده است جهت

اطلاع بیشتر اصل پرسش نامه در ادامه مطلب بارگذاری شده است .