آخرین مطالب

حکم حکومتی چیست؟

 

حکم حکومتی چیست؟ تفاوت آن با فتوا چیست؟دایره اختیارات ولی فقیه در صدور آن چقدر است؟ تشخیص حکومتی بودن یا نبودن حکم برعهده کیست؟

شناخت حکم حکومتی و تفاوت آن با فتوا نیازمند شناخت «حکم» و اقسام آن می باشد بر این اساس: الف. تعریف «حکم»:

در لغت برای حکم معانی متعددی بیان شده است، در کتاب های «مفردات راغب» (راغب اصفهانی، مفردات فی غرایب القرآن، ص ۱۲۵) و «معجم مقاییس اللغه» (ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج ۲، ص ۹۱) و «النهایه» (ابن اثیر، النهایه، ج ۱، ص ۶۲) حکم به معنای «منع و بازدارندگی برای اصلاح» دانسته شده است. به عبارت دیگر، حکم یعنی «بازداشت و ممانعتی که در مسیر اصلاح باشد».

و در اصطلاح شرعی، به مجموعه باید ها و نبایدهایی که شارع مقدس برای رسیدن بشر به کمال مطلوب وضع کرده است، حکم می گویند. شهید آیت الله صدر درباره معنای شرعی حکم می گوید: «حکم قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است» (محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاول، ص ۱۶۱) در اصطلاح فقهی حکم به معنای «انشاء حکم الله در موضوع معین» است؛ بدین شکل که:

اولا: حاکم، حکم شرعی یک موضوع معین را تشخیص می دهد و به عبارت دیگر؛ حکم کلی(فتوا) را بر مصداق معین تطبیق می دهد و تصدیق می کند. (مثلا در فتوا گفته می شود، اگر آب نداشتی تیمم بگیر، ولی در حکم گفته می شود: طبق بررسی، معلوم شده که تو آب نداری پس تیمم بگیر)

به عنوان نمونه می گوید، امروز اول ماه شوال است یا این خانه متعلق به فلان شخص است.

ثانیا: این نظر را بیان و صادر می نماید.

ثالثا: آن را اجرا می نماید و یا افراد را ملزم می کند که انجام دهند؛ و به هر حال آن تشخیص موردی، اجرا گشته و عمل ، ایجاد (= انشاء) می گردد. (سیدهدایت الله طالقانی، مرجعیت، تهران، ارغنون، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۲۹۸) ب. اقسام حکم و تعریف حکم حکومتی:

حکم در یک تقسیم بر دو گونه است:

یکم. حکم قاضی که «موضوع معین» آن عبارت است از: «موضوع مورد نزاع و اختلاف بین نزاع کنندگان».

دوم. حکم حاکم که «موضوع معین» آن عبارت است از: «موضوع خاص مربوط به مصلحت های جامعه اسلامی و یا اشخاص». حکم حاکم مبتنی بر اینست که شرایط خاص جامعه و مصلحت مسلمین، اسلام و احیانا کشور اسلامی و یا مصلحت های شخص خاصی بررسی گشته و سپس حکم متناسب با این شرایط صادر گردد. حکم حاکم در امور شرعی مثل رویت هلال، وقوف در عرفات و حکم حاکم در امور شرعی شخصی؛ مانند: طلاق زن در شرایط خاص و رعایت مصلحت ها، حکم حاکم در مسائل اجتماعی اسلام، مثل دستور امام علی(علیه السلام ) به قیمت گذاری کالاها. (صبحی صالح، شرح نهج البلاغه، نامهء ۵۳، ص ۴۸۳) و یا اجبار فروش اجناس احتکار شده، حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و حکم تحریم سلطه بیگانه بر مسلمین توسط میرزا محمد تقی شیرازی (شیرازی دوم) و حکم تحریم کاپیتالاسیون و حکم قتل سلمان رشدی توسط حضرت امام(رحمه الله ) و .

بر این اساس در تعریف حکم حکومتی می توان چنین گفت: «احکام حکومتی» تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود». (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، صص ۸۳_۸۵) ج. تعریف فتوا:

فتوا و فتیا، در لغت به معنای «روشن کردن ابهامات، پاسخ و تبیین مسائل و مجهولات» است و در لسان ادبی قرآن و حدیث نیز به همین معنی به کار رفته است. (ر.ک: سیدهدایت الله طالقانی، همان، ص ۳۲۲ و ۲۹۸) و در اصطلاح به معنای «بیان حکم الله» است. فتوا نظر کلی کارشناختی و استنباطی است که فقیه نسبت به حکم کلی الهی در رابطه با موضوعی دارد. در چنین استنباطی شرایط و مصالح خاصی جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمی گردد و تا زمانی که حکم مجتهد جامع الشرایط بر خلاف آن نباشد، هر مقلدی موظف است به استنباط مرجع تقلید خود عمل نماید. د. تفاوت حکم حکومتی با فتوا:

حکم حکومتی و به طور کلی (حکم) از چند جهت با فتوا تفاوت دارد؛

جهت اول: از نظر معنا و ماهیت:

اولا: فتوا بیان کلی حکم شرعی (حکم الله) است و کاری با تطبیق حکم بر مصداق ندارد ولی حکم (حکومتی و یا غیرحکومتی)، علاوه بر فتوا، مطابقت با مصداق هم انجام می شود و دستور به اجرا صادر می گردد؛ یعنی حکم شامل ۴ قسمت است: ۱. فتوای حکم کننده ( حاکم یا قاضی) ۲. مطابقت فتوا بر مصداق ۳. صدور ۴. دستور اجراء

ثانیا: به لحاظ اینکه فتوا، کلی و حکم، مصداقی و جزئی است؛ در فتوا مصلحت ها و شرایط مکلف خاص، در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه حداکثر مصلحت های مکلفین _عموم_ در نظر گرفته می شود، ولی در حکم شرایط شخص خاص و یا مصلحت ها در نظر گرفته می شود. جهت دوم: از نظر خصوصیت صادرکننده:

هم در فتوا و هم در حکم، صادرکننده، باید فقیه جامع الشرایط باشد؛ با این تفاوت که در حکم حکومتی برای والی شرایط اضافه تری مثل مدیر و مدبر بودن و آگاهی ها و بینش سیاسی و در نظر گرفته شده است. جهت سوم: از نظر قلمرو نفوذ:

در فتوا فقط بر خود مرجع صادرکننده فتوی (مفتی) و مقلدین او واجب است که طبق فتاوای او عمل کنند (فقط بر اینها جهت است) ولی حکم حکومتی بر همهء مردم لازم الاجرا است، حتی بر فقهاء و مراجع دیگر، زیرا نقض حکم پیامدهای سیاسی _ اجتماعی داشته و با منافع و مصالح عموم مردم در اصطکاک است. مگر در موارد بسیار نادری که انسان یقین کند که حکم حاکم، خلاف شرع است که تشخیص این مساله هم از همه کس ساخته نیست. (جهت آشنایی ر.ک: سیدهدایت الله طالقانی، همان، ص ۲۰۷)

جهت چهارم: از نظر تقدم داشتن

حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده و بر آن حاکمیت دارد. به عنوان مثال: اگر چه فتوای همه علمای شیعه بر وجوب حج، و بلکه شمردن آن در ردیف ضروریات دین اسلام است، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند، حاکم اسلامی می تواند از انجام این فریضه مهم موقتا جلوگیری کند. (صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۱) ه. ولی فقیه و حکم حکومتی:

در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و ، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (رحمه الله ) می فرماید:

«حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد» (صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰) و «حکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان، ج ۲۰، ص ۱۷۴) و «به عناوین ثانویه محدود نیست» (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸، صص ۶۱۴_۶۷۰).

حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص ۸۷-۸۸)

درباره قلمرو نفوذ حکم حکومتی، امام راحل(رحمه الله ) می فرماید:

«حاکم می تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند همچنین می تواند هر امری چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند». (صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰_۱۷۱)

بنابراین محدود اختیارات ولی فقیه در صدور احکام حکومتی تا جایی است که مصالح جامعه اسلامی اقتضا نماید. و. مرجع تشخیص احکام حکومتی:

احکام حکومتی را می توان بر اساس معیارها و ویژگی هایی که حکم حکومتی دارد شناخت و حتما نیاز نیست که در خود حکم و یا توسط مرجعی خاص حکومتی بودن آن، مشخص گردد. بر این اساس هر حکمی که از ولی فقیه جامع الشرایط، در ارتباط با موضوعی معین با رعایت مصالح جامعه اسلامی صادر و شامل تمامی افراد حوزه اسلامی شود، حکم حکومتی است.

به عبارت دیگر برای شناخت حکومتی بودن یک حکم باید بررسی شود که آیا این حکم از ویژگی احکام حکومتی (مصلحت مداری، گستردگی حوزه شمول، تغییر و تبدل پذیری ، لازم الاجرا بودن و ) برخوردار است یا نه؟ و بر این اساس به حکومتی یا غیر حکومتی بودن آن پی برد.

منبع: nahad.ir

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی