آخرین مطالب

شیوه های جذب جوانان1

بسم الله الرحمن الرحیم

شیوه های جذب جوانان

حجه الاسلام والمسلمین اسماعیلی (دامت برکاته)

تایپ وصفحه آرایی :آقایان ملکی واسلامی راد

مرکزتخصصی تبلیغ(کارشناسی ارشد)

                                                                    سال تحصیلی  92-91

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شیوه های جذب جوانان

حجه الاسلام والمسلمین اسماعیلی (دامت برکاته)

تایپ وصفحه آرایی :آقایان ملکی واسلامی راد

مرکزتخصصی تبلیغ(کارشناسی ارشد)

                                                                   سال تحصیلی  92-91

 

مقدمه :مباحثی که خدمت شما مبلغ گرامی ارائه می گردد حاصل تدریس دوواحددرسی توسط استاد گرانقدرحاج آقای  اسماعیلی(زید عزه) می باشد که خالی از نواقص نوشتاری  نیست ونواقص آن هم به تقریرکنندگان این مباحث  برمی گردد که امید است بزودی کتاب این مباحث که مفصل هم خواهد بود توسط استاد محترم ارائه گردد وازاین جزوه ناقص مستغنی گردید .

محورهای کلی مورد بحث در این جلسات عبارتند از :

 1-مبانی نظری 2-شیوه های جذب عموم3-روشهای اختصاصی جذب جوانان 4-روش جذب جوانان خاص

        فصل اول :  مبانی نظری

مبلغ در تبلیغ با سه دسته از جوانان روبه رو است .

الف)جوانان مراجع به دین و موافق.

ب)جوانان مواجه با دین که ازانگیزه دینی برخوردارنیستند.

ج)جوانان معاندو ستیز کنندگان با دین

 خانواده از حیث روابط درونی و میزان استحکام به سه تیپ تقسیم میشوند :

1-متزلزل  2.متعادل 3.متکامل

1.علائم خانواده متزلزل:

مدیریت در آن خانواده متجزی شده است.مدیریت ازآن مرداست هرکارمی خواهند انجام می دهد فردایی روشن و امید بخش برای این  زندگی وجود ندارد و برنامه درستی برای زندگی سالم وجود ندارد.

خانواده متزلزل از درون تهی شده است

مسئولیت ها در این خانواده کنار گذاشته شده وهیچ کس خودش رامسئول نمی داند.

2- علائم خانواده متعادل:

(خانواده متعادل مانند فصل بهار است)اجزای خانواده متعادل هر کدام زیبایی خود را دارند(مانند بهار که هر چیزی زیبایی خود را دارند)

شادابی درزندگی موج میزند

تعادل در زندگی (نه سرد ونه گرم وسوزاننده)

تحول در زندگی همه به دنبال رشد دادن یکدیگرند.

3- علائم خانواده متکامل :

رفافت حاکم است(زن و شوهر علاوه بر زن و شوهر بودن رفیق هم هستند)

خانواده ای که به فکر اهدافی فرا تر از اهداف شخصی را در سر می پرورانند(علاوه بر این که خودشان زندگی دارند زندگی ساز هم هستند)

علت مقاومت برخی جوانان در مقابل جذب عبارتند از :

1-    کاملا اهداف مبلغ را جهت جذب به حقایق دینی درک نکرده اند.

2-    دچار سو تفاهم شده اند

3-    آنچه رادین یا مبلغ می گوید  قلبا باور نکرده است

4-    نیازبه  اطاعت وعبادت خدارااحساس نکرده است

5-    از موقعیت خود و شرایطی که در آن قرار دارد راضی هست.

6-    به مبلغ اعتماد نداشته که در این صورت نیاز به زمان داردتاجذب شود.

تعریف جذب در لغت:عبارتست از به سوی خود کشیدن به طمع انداختن ،جلب کردن

تعریف جذب دراصطلاح: عبارتست ازچیزی رابه طرف خود کشیدن به خاطر خواسته مشترکی که بین رباینده وطرف مقابل قرار دارد.

مراد ماازجذب : سرف جذب کردن  نیست بلکه علاقه مند نمودن جوان به خدا و جهت دادن علائق او به سمت ارزشهای اسلامی و تبدیل نمودن و تاثیر گذاشتن بر باورهای دینی او به عمل جهت تنفیذ و تثبیت کردن آموزه های دینی او و رشد و تعالی بخشیدن و در یک کلام احیاءکردن او .(ومن احیاهافکانما احیا الناس جمیعا(مائده 33)

تعریف نفوذ: یعنی هدایت دیگران به سوی رفتار ، اعتقاد یا نگرش خاص برای برقراری جذب و ارتباط با جوانان

فوائد نفوذ :

1-    تقویت نگرشها با تشویق و تایید نگرشهای مثبت و صحیح مخاطب و جوان

2-    با نفوذ نگرشهای دیگران را تغییر دهیم

3-    شکل دادن به افکار ونگرشهای جوانان

4-    تردید ایجاد کردن در اعتقادات و نگرشهای منفی مورد قبول جوانان

چرا جذب جوانان ؟

1-    اثر پذیری بیشتری دارند.

2-    قدرت بیشتر برای عمل کردن دارند

3-    انرژی بیشتری برای تبلیغ دین دارند

4-    طول عمر بیشتری دارند

5-    خطر انحراف برای جوانان بیشتر از دیگر ان است.

6-    طمع بیشتر دشمنان به این قشر.

   فضای جذب:برای ایجاد فضا برای جذب جوانان باید به چند نکته توجه داشت :

1-    بازنگری یعنی رجوع دوباره به گذشته درخشان روحانیت در جذب جوانان

2-    باز شناسی و خود یابی .(اولا باید به ضرورت خود یابی پی ببریم ثانیا باید مراقبه دائم داشته باشیم ثالثا باید خود شناسی کامل داشته باشیم)

3-    باز آموزی وتسلط پیدا کردن برشیوه های نوین تبلیغی

زبان جذب : توجه به چند نکته زمینه سازی ورود به دنیای جوان ویاری رساندن وجذب اورافراهم می کند.

1-    پذیرش و احترام متقابل (جوان فطرتا تکریم پذیر و تحقیر گریز است)لا اگرکسی جوانی راتحقیر کند امکان اصلاح کردن اورا از خودش سلب کرده است .

2-    ایجاد امنیت روانی برای جوان (جوان فطرتا امنیت طلب و آرامش خواه است)

3-    برقراری ارتباط و داد و ستد عاطفی با جوان .

4-    رعایت اصل برخورد مثبت

5-    اعتدال (در جذب جوانان باید از افراط و تفریط اجتناب شود)

انواع جذابیت :

1-    جذابیت جسمانی (رعایت بهداشت  )

2-    جذابیت شباهت (لباس)

3-    جذابیت آشنایی(همیشه پیام یک آشناجذابیت  بیشتری دارد)

4-    جذابیت کمیابی(هرچه کم باشدجذابیت ومشتریش بیشتر است )

5-باکفایتی6-تحصیلات بالا7-باهوشی

مراحل جذب :1-جلب توجه سطحی

الف.به خاطر حواشی کلام (مثل لطیفه های خوب )

ب.به خاطر شیوه بیان (داشتن کلام زیبا یا اشعارمناسب)

ج.به خاطر اصل مطلب (استفاده ازمقبولات )

2-جلب توجه عمیق :

الف.صحبت کردن درباره تفکردرنفس وافراد را به تامل درخود واداشتن

ب.تفکر درامر عظیم یتفکرون فی خلق السموات والارض 

ابزارهای جذب :1- ابزارهای ناثواب و فاسد .مثل سی دی عرفانهای نوظهوراستفاده ازسکس

2- ابزارهای غیر فاسد  که البته غیر قابل اتکاءهم  است.مثل لحن صحبت ،زبان نرم

3- ابزارهای غیر فاسد که قابل اتکاء است.

هدف از جذب :( نوعاچند علت دارد)

1-    منفعت شخصی (دنبال جذب نفع و دفع ضرر هستند)

2-    نیاز به هم بستگی (نیاز به دیگران و نیاز به  اجتماع)

3-    نیاز به موفقیت .نیاز دارد شایستگی خودش را به نمایش بگذارد.

4-    رد وبدل کردن اطلاعات

5-    حل مسائل و مشکلات دیگران

6-    اصل ماکیاولیسم (دیگران را به چنگ خود دراوردن کاری کنیم که همه مثل ما فکر کنند.)

          هدف ما از جذب :

1-    به جوان بینش و آگاهی بدهیم تا بر اساس تعالیم الهی حرکت کند.

2-    محبت آنان را به دین  اسلام و خدا بیشترکنیم

3-    تغییر در رفتار آنها برای انجام اعمال صالح و نیک .

4-    رساندن به کمال حقیقی و قرب خداوند متعال

5-    آشنایی با راز آفرینش انسان و جهان

6-    دعوت به جهان غیب

7-    دعوت به معاد و جهان آخرت

8-    دعوت به مکارم اخلاق وتعلیم وتعلم

9-    دعوت به انقلاب درونی وخودسازی (جهاد اکبر )

10-دعوت به آزادی اجتماعی ومعنوی وافزایش آن

11-دعوت به فطرت واندیشه وتفکر

12-ایجاد منش عدالت خواهی

13-دعوت به عبادت وپرستش خداوند یکتا

14-تقویت سازگاری اجتماعی ووحدت کلمه

15-پرورش اعتقاد به ولایت

16-زنده کردن روح خداپرستی در آنها

ادامه دارد

 

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی