loading...

باران ولایت

پایگاه اطلاع رسانی تبلیغ در مدارس خراسان جنوبی

چرانمازراعربی بخوانیم

آقای اسلامی بازدید : 488 جمعه 18 بهمن 1392 نظرات ()

چرا نماز را به عربي بخوانيم ؟

يكي از پرسش هایی كه برخی درباره نماز مطرح می كنند این است : چرا باید نماز به زبان عربی خوانده شود؟

همراه این سؤال انتقاد می كنند كه خواندن نماز به زبان عربی،برای عرب زبان ها یك نوع عبادت، پرستش و مناجات با خداست، زیرا آنان معنا و مفهوم اذكار نماز را می فهمند. اما برای مردمی كه زبان مادری آنان عربی نیست، خواندن نماز به زبان عربی و گفتن اذكاری كه معنی آن را نمی دانند روح مناجات، نیایش و معنویت را برای آنان در پی ندارد.

ثبت نام درآموزشگاه نمازبامزایای استثنایی

آقای اسلامی بازدید : 357 جمعه 18 بهمن 1392 نظرات ()

  الا بذكرالله تطمئن القلوب

دل آرام گیردبایادخدا

بشتابید ، بشتابید ....                                  

ثبت نام شروع شد

نام آموزشگاه : نماز       مدیرآموزشگاه : خداوندبی نیاز     معاون : پیامبراعظم (ص)

مزایا: آرامش روحی و روانی،جلوگیری ازافسردگی و ناامیدی و پریشان خاطری ،

سعادت و خوشبختی دردنیا و آخرت ....

شرایط ورود : برای پسران

همایش سالانه گروههای تبلیغی

آقای اسلامی بازدید : 398 جمعه 18 بهمن 1392 نظرات ()

 

همایش سالانه مدیران گروههای تبلیغی از22تا26بهمن ماه دراندیمشک برگزارمی گردد.دراین همایش که سال سوم برگزاری آن می باشدمدیرگروه باران ولایت شرکت خواهدکردلازم به ذکراست این همایش درسال 91دراصفهان وسال 90درشهریارتهران برگزارگردیده است.

این همایش ازطرف تشکلهای فراگیرگروههای تبلیغی برگزار می گرددومدیران گروهها بامشورت وهم اندیشی درپی ارتقاء گروه تبلیغی خودمی باشند .

امسال برای اولین سال قراراست ازمراکزاستان مسؤلین فرهنگی دراین همایش شرکت نمایند.

مجوزفعالیت گروه باران ولایت

آقای اسلامی بازدید : 387 جمعه 18 بهمن 1392 نظرات ()

 

پروانه ومجوزفعالیت گروه فرهنگی تبلیغی باران ولایت ازطرف معاونت فرهنگی تبلیغی دفترتبلیغات  حوزه علمیه قم صادرگردید.

عصر جدیدوتقلید

آقای اسلامی بازدید : 417 سه شنبه 15 بهمن 1392 نظرات ()

یکی از ویژگی های عصر جدید پیشرفت بسیار گسترده علوم است. این ویژگی سبب تخصص گرایی و انشعاب گسترده رشته های علمی شده است. یعنی اگر در زمانی کسی مانند ابن سینا می توانست کتابی گسترده در رشته های متعدد بنگارد و مطالب جدید علوم مختلف را مطرح کند (کتاب شفا) و در همه آن ها متخصص باشد، در این عصر چنین امری غیر ممکن است.
هیچ انسانی در این عصر نمی تواند در رشته های متعدد متخصص باشد. و این امر به معنای لازم بودن رجوع به  متخصص در شاخه های متعدد علمی است تا شخص بتواند از پیشرفت های دانش بهره مند گردد. و تقلید صحیح امری جز این نیست.

پیام امام

آقای اسلامی بازدید : 379 سه شنبه 15 بهمن 1392 نظرات ()

پیام حضرت امام (ره )به حامیان مذاکره باآمریکا :آنها به کمتر از انحراف انقلاب قناعت نمی کنند

من امروز بعد از ده سال از پيروزي انقلاب اسلامي همچون گذشته اعتراف مي كنم كه بعضي تصميمات اول انقلاب در سپردن پست ها و امور مهمه كشور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اسلام ناب محمدي "ص " نداشته اند ، اشتباهي بوده است كه تلخي آثار آن براحتي از ميان نمي رود

ایام بدون ملاحظه

آقای اسلامی بازدید : 424 سه شنبه 15 بهمن 1392 نظرات ()

 

بدون ملاحظه ايام را می گذرانيم،

خيلی کم می خنديم،

خيلی تند رانندگی می کنيم،

خيلی زود عصبانی می شويم،

تا ديروقت بيدار می مانيم،

خيلی خسته از خواب برمی خيزيم،

خيلی کم مطالعه می کنيم،

اغلب اوقات تلويزيون نگاه می کنيم و خيلی بندرت دعا می کنيم

چندين برابر مايملک داريم اما ارزشهايمان کمتر شده است.

وضو

آقای اسلامی بازدید : 375 شنبه 12 بهمن 1392 نظرات ()

كودك خوب وخنده رو                     بیا جلو كنار من 

 

رسیده نوبت وضو                        نگاه بكن به كار من

 

اول با مشت دست راست              آب رابریز بالای رو

خاک ولبخند

آقای اسلامی بازدید : 335 شنبه 12 بهمن 1392 نظرات ()

 

 

 

گاهی توكوه ودشتی                            نه چشمه است نه رودی

یا قطع شده آب شهر                                    آب نمی آد به زودی

نخواندهای نماز را                               دور وبرت آبی نیست

وقت زیاد نداری                                      چارهی مشكلت چیست ؟

شكر خدا سنگ وخاك                              فراوان است فراوان

فوری تیمم بكن                                             نماز خود را بخوان

كف دو دست را باهم                                      رو سنگ یا خاك بزن

دودست خود راحالا                                          ببر بالا گل من

از بالای پیشانی                                       از لب جنگل مو

       مسح می كشی تا پایین            تا برسی به ابرو 

با دست چپ مسح بكش                      آهسته دست راست را

ازكجا ؟از سر مچ                            تا اخر انگشت ها

با دست راست مسح بكش                        رو دست چپ آهسته

تیممت تمام شد                                بخند شبیه پسته

 

کنترل فکرونگاه

آقای اسلامی بازدید : 379 شنبه 12 بهمن 1392 نظرات ()

برای کنترل فکر یا کنترل نگاه در صورتی که عادت شده چه باید کرد؟
خصوصیت بارز ما انسانها، اراده و اختیار ماست. ضمن اینکه توانائیهای نهفته در وجود انسان تا اندازه زیاد است که برای آن کنه و مرزی نیست. بر این مبناست که  در اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین (ع) آمده است:« اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی عالم الاکبر؛ آیا گمان می بری که تو جرمی ناچیز هستی در حالیکه دنیای بزرگتر در تو جای گرفته است

گذرنامه

آقای اسلامی بازدید : 319 جمعه 11 بهمن 1392 نظرات ()

نام : انسان   نام خانوادگی : آدمیزاد  نام پدر : آدم   نام مادر : حوا    لقب : اشرف مخلوفات  

نژاد : خاكی        ساكن : زمین ، منظومه شمسی ، كهكشان راه شیری      صادره از : سراچه دنیا     

 مقصد : سرای آخرت    ساعت پرواز :

استغفارنامه

آقای اسلامی بازدید : 387 جمعه 11 بهمن 1392 نظرات ()

پروردگارا مرا ببخش ......

ازاینكه شكمم سیربود و به یادگرسنگان نبودم .

ازاینكه زبانم گفت بفرمائید ولی دلم گفت نه .

ازاینكه شنیدن حرف حق برایم مشكل بود .

ازاینكه ایمانم به بنده ات بیشترازایمانم به توبود .

ازاینكه منتظرتعریف و تمجید دیگران بودم .

ازاینكه نشان دادم كاره ای هستم .

ازاینكه برای خودچیزی راپسندیدم ولی برای بنده ات نپسندیدم .

ازاینكه سعی داشتم كاربدم رادرحضورجمعی توجیه كنم با اینكه می دانستم غلط است .

ازاینكه درسخن گفتن و راه رفتن ادای دیگران را درآوردم .

ازاینكه رسواشدن دردنیا برایم مشكلترازرسواشدن درآخرت بود .

ازاینكه حق زیبایی ها را ادا نكردم

ازاینكه غیبت دوستم راكردم و ازته قلب خوشحال شدم .

ازاینكه درنظراتم شك نكردم و فكركردم هرچه می گویم صحیح است .

ازاینكه پولی رابخشیدم و دلم می خواست ازمن تشكركنند .

ازاینكه به سرقراری كه باید حاضرمی شدم نشدم .

ازاینكه خلاف وعده ای كه داده بودم عمل كردم و یازیرقولم زدم .

ازاینكه درسخنم مبالغه كردم و چیزی رابزرگترازآنچه بودنمایان كردم .

ازاینكه ازگفتن مطالب غیرضروری خودداری نكردم و پرحرفی نمودم .

ازاینكه شكرنعمت رابجانیاوردم و دلم می خواست گه زیباتر ، باهوشتر و ... بودم .

ازاینكه بهداشت جمعی رارعایت نكردم .

ازاینكه ملاك بزرگی راپول و تحصیلات دانستم .

 ازاینكه خود را دربرابر كسانی كه دارای فقرمادی ، بیسوادی و یاموقعیت برتراجتماعی بودند برتردانستم

ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم

hajizadeh بازدید : 487 شنبه 05 بهمن 1392 نظرات ()

به گواه تاريخ در 23 ربيع الاول سال 201 هجري، حضرت معصومه (س) در راه عزيمت از مدينه به ديار خراسان به قصد ديدن دوباره برادرشان امام رضا (ع) وارد شهر قم مي شود.

 

ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم

hajizadeh بازدید : 499 شنبه 05 بهمن 1392 نظرات ()

مرغ دلم راهی قم میشود
در حرم امن تو گم میشود

***
عمه سادات سلام علیک
روح عبادات سلام علیک

***
کوثر نوری به کویر قمی
آب حیات دل این مردمی

***
عمه سادات بگو کیستی؟
فاطمه یا زینب ثانیستی؟

***
از سفر کرب و بلا آمدی؟
یا که به دنبال رضا آمدی؟

***
من چه کنم شعله داغ تو را
درد و غم شاهچراغ تو را

***
کاش شبی مست حضورم کنی
باخبر از وقت ظهورم کنی

ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم مبارک.

توبه توقف نیست

باران ولایت بازدید : 376 چهارشنبه 02 بهمن 1392 نظرات ()

توبه توقف نیست دوربرگردان است

بعضی ها فکر می کنند که اگر توبه کردند سر سجاده یک گوشه ای بنشینند و دعا و نماز بخوانند و بعد می گویند که چرا خدا حاجت ما را نمی دهد. توبه توقف نیست ، اصلاح حرکت است . دوباره به زندگی ات برگرد و همان مسیری را که اشتباه آمدی درست بیا . توبه دور برگردان است .

مثل اینکه این دیوار را کج چیده ام و بنشینم گریه کنم ، آیا دیوار خودش راست می شود ؟ خیر . باید دیوار را خراب کنیم و دوباره آن را بچینیم .

وقتی من مسیر را اشتباهی رفتم ، خدا به من اجازه ی برگشت می دهد زیرا اگر اجازه برگشت نمی داد بیچاره بودیم.

حُر صبح توبه کرد و ظهر شهید شد . وهب امروز توبه کرد و چند روز بعد شهید شد . صدق نیت مهم است .

همین که نیت من این است که اگر به همسر، پدر و مادر و خودم بدی کردم می خواهم جبران کنم . اگر در شغل و به دوستانم بدی کردم جبران کنم

از بیانات استاد ماندگاری در سمت خدا

آیا واقعا میخواهی تغییر کنی؟

باران ولایت بازدید : 370 چهارشنبه 02 بهمن 1392 نظرات ()

می خواهم واقعا تغییر کنم و بنده ی خدا شوم باید چه کنم؟

سوال – آیا میل به تغییر و شنیدن این حرفهای خوب ، خودش ارزشمند نیست ؟

شکستن از درون

باران ولایت بازدید : 333 یکشنبه 29 دي 1392 نظرات ()

نتیجه شکستن تخم مرغ از بیرون پایان یک زندگیست،و نتیجه شکستن آن از درون آغاز یک زندگیست.تغییرات بزرگ همیشه از درون شروع میشود.

پس برای یک تغییر بزرگ همچون ترک یک گناه نقطه شروع خودمانیم،در واقع اراده در تغییر خودمان است و تلاش برای بهتر شدن. 

خلاصه زندگی پیامبر

باران ولایت بازدید : 483 یکشنبه 29 دي 1392 نظرات ()

مقدمه

زندگي حضرت محمد (ص) از صدر اسلام مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار داشته است ؛ آنچه از مطالعه و بررسي زندگي وي در طول 63 سال در ذهن نقش مي‌بندد، بازتابي از تصوير ظهور پيامبري الهي و سرگذشت شخصيتي است كه با پشت سر نهادن دشواري هاي بسيار ، بي‌هيچ خستگي و نااميدي به اصلاح جامعه ، دست زد و توانست جزيره العرب را متحد كند و آمادة گستردن اسلام در بيرون از مرزهاي عربستان شود و از آن مهم تر ديانتي را بنياد نهد كه اينك يكي از مهم‌ترين اديان جهان به شمار مي‌رود .

اطلاعیه شماره 4

آقای اسلامی بازدید : 488 یکشنبه 22 دي 1392 نظرات ()


بسم الله الرحمن الرحیم

 

ضمن تبریک ایام امامت امام زمان (عج)و سالروز ازدواج نبی مکرم اسلام(صل الله) و حضرت خدیجه (سلام الله علیها)وتشکر ازهمه عزیزانی که درمسابقه بهشت خورشید  شرکت نموده اند ارقام اول و آخر تلفن  برندگان این مسابقه به این شرح می باشد.

 


 

اطلاعیه شماره 3

آقای اسلامی بازدید : 439 یکشنبه 22 دي 1392 نظرات ()

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ضمن تبریک ایام امامت امام زمان (عج)و سالروز ازدواج نبی مکرم اسلام(صل الله) و حضرت خدیجه (سلام الله علیها) و تشکر از همه عزیزانی که در مسابقه همگام باکاروان حسینی شرکت نموده اند اسامی برندگان این مسابقه به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

تعداد صفحات : 8

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
این پایگاه یک منبع اطلاع رسانی تبلیغی جهت ارتقاء رشد فرهنگی و معنوی دانش آموزان خراسان جنوبی می باشد علاوه براین منابع و درسنامه های تبلیغی برای مبلغین در مدارس را نیز تهیه و در اختیار آنها قرار می دهد
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  نظرسنجی


  آمار سایت
 • کل مطالب : 144
 • کل نظرات : 45
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 35
 • آی پی امروز : 20
 • آی پی دیروز : 30
 • بازدید امروز : 229
 • باردید دیروز : 194
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 423
 • بازدید ماه : 3,061
 • بازدید سال : 10,424
 • بازدید کلی : 194,226